Da li ste znali?

Dvije trećine građana smatra da se problemu porodičnog nasilja ne posvećuje dovoljno pažnje u Crnoj Gori.

Borba protiv nasilja nad ženama počinje vašim vjerovanjem žrtvi.

Fraze poput "ona je to tražila" ili "dječaci će biti dječaci" opravdavaju nasilnike njegujući „kulturu nasilja“

Svaki peti građanin ne smatra ni šamar, ni emocionalnu prijetnju nasiljem.

U periodu trajanja pandemije COVID-19, najveći broj prijava nasilja se odnosio na psihičko i fizičko nasilje, zastrašivanje, omalovažavanje, prijetnje izbacivanjem iz kuće.

U prva četiri mjecesa pandemije u Crnoj Gori, broj slučajeva nasilja se povećao za 30%.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ traje od 25.novembra, međunarodnog Dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra kada se obilježava međunarodni Dan ljudskih prava.

Kampanja „16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, ustanovljena je 1991. godine na inicijativu Instituta za globalno žensko liderstvo kada se okupilo 6,000 organizacija iz 187 zemalja.

Tek svaki deseti građanin razumije da je u osnovi nasilja disbalans moći između žene i muškarca, tradicionalni i patrijarhalni odnosi.

„Oboji svijet u narandžasto“ je međunarodni slogan borbe protiv nasilja i svake godine kampanja ima posebnu temu.

47% građana ne bi prijavilo nasilje jer se radi o privatnim stvarima, te nisu htjeli da se miješaju.

Faktori zbog kojih žene ne prijavljuju nasilje su strah od nasilnika, sramota, nepovjerenje u institucije i u zakonske mjere.

Najčešća pomoć ženskih nevladinih organizacija žrtvama nasilja jesu: razgovori sa žrtvom (51%), savjetovanje (15%) direktno sprječavanje nasilja (12%), psihosocijalna pomoć, pravno savjetovanje, pružanje smještaja i usluge povjerljivog lica.

Svaki peti građanin smatra da kontrola kretanja ili kontrola komunikacije nije nasilje.

Album

Fotografije

Važni kontakti

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica
020 232 254
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
080 111 111
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje
050 433 660
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane
069 659 960
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav
069 245 320
Sigurna ženska kuća Podgorica
069 013 352
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj
067 501 950
Crnogorski ženski lobi
020 250 750
Centar za Romske inicijative
040 246 369
NVO Integritet
067 635 496
NVO IKRE Rožaje
068 851 095
NVO Ksena Herceg Novi
069 330 730