Da li ste znali?

64% zaposlenih u institucijama Crne Gore smatra da se pitanje rodne ravnopravnosti neopravdano forsira.

57% građana smatra da je rodna ravnopravnost nemoguća zbog bioloških razlika između muškaraca i žena.

Građani smatraju da je ženina uloga dominantno vezana za porodicu.

Nijedna od aktuelnih političkih partija se ne vidi kao privržena ženskim temama.

Funkcije Predsjednika države i Predsjednika Vlade i dalje se dominantno smatraju muškim.

Većina građana smatra da je muškarcima lakše da napreduju u politici.

Crna Gora je imala prvu kandidatkinju za Predsjednicu Crne Gore (Draginja Vuksanović) tek 2018. godine ili 77 godina nakon što je pravo glasa ženama potvrđeno 1941.godine od strane Vrhovnog štaba NOB-a.

Pola zaposlenih u institucijama smatra da su feminizam i feministički pokret više naškodili ženama, nego što su doprinijeli poboljšanju njihovog položaja.

Prva žena na čelu Ministarstva odbrane u nezavisnoj Crnoj Gori bila je Milica Pejanović Đurišić 2012. godine.

Nikada nije izrečena sankcija za nepoštovanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti od njegovog donošenja do danas.

Ako nastavimo ovim tempom trebaće nam 95 godina da zatvorimo rodni jaz u politici.

70% žena ne diskutuje sa svojim prijateljima o političkim temama.

Preko polovine građana smatra da muškarci u Crnoj Gori imaju veća prava.

54% građana Crne Gore ne zna da navede ni jednu političarku na svijetu o kojoj ima veoma povoljno mišljenje.

Više od polovine građana smatra da su muškarci sposobniji lideri i političke vođe, te da treba da zauzimaju rukovodeće pozicije.

Album