Da li ste znali?

Na najbolje plaćenim poslovima radi svega 30% žena.

Za rodnu razliku u platama od 16%, žene bi mogle kupiti stan od najmanje 31.000 eura.

Žene čine 44% radno aktivnog stanovništva.

BDP po glavi stanovnika za žene iznosi 6.496 eura, a za muškarce 8.571 eura.

Crna Gora nema preciznu statistiku o ženskom preduzetništvu.

Građani smatraju da žene češće bivaju diskriminisane na tržištu rada.

Ako nastavimo ovim tempom trebaće nam 257 godina da zatvorimo ekonomski jaz.

Žene na selu radiće na neplaćenim poslovima čak i do 15. godina.

Žene doprinose BDP-u Crne Gore sa oko 2,038 milijardi eura ili 44% BDP-a (2018.)

Institucije uglavnom ne vode po polu razvrstanu statistiku, i ne integrišu rodne aspekte u politike, iako su u zakonskoj obavezi.

Više od pola građana smatra da je najbolje da se žena posveti porodici, a muškarac da zarađuje.

Za prva tri mjeseca pandemije, žene su ostvarile 122,3 miliona eura novčanog ekvivalenta vrijednosti neplaćene njege i rada u domaćinstvu.

Najmanje 8 godina svog života žene će provesti u kućnim poslovima.

Svega 20% žena se nalazi na upravljačkim mjestima u preduzećima.

Album