Da li ste znali?

BDP po glavi stanovnika za žene iznosi 6.496 eura, a za muškarce 8.571 eura.

Više od pola građana smatra da je najbolje da se žena posveti porodici, a muškarac da zarađuje.

Građani smatraju da žene češće bivaju diskriminisane na tržištu rada.

Žene čine 44% radno aktivnog stanovništva.

Svega 20% žena se nalazi na upravljačkim mjestima u preduzećima.

Crna Gora nema preciznu statistiku o ženskom preduzetništvu.

Žene na selu radiće na neplaćenim poslovima čak i do 15. godina.

Najmanje 8 godina svog života žene će provesti u kućnim poslovima.

Za rodnu razliku u platama od 16%, žene bi mogle kupiti stan od najmanje 31.000 eura.

Ako nastavimo ovim tempom trebaće nam 257 godina da zatvorimo ekonomski jaz.

Za prva tri mjeseca pandemije, žene su ostvarile 122,3 miliona eura novčanog ekvivalenta vrijednosti neplaćene njege i rada u domaćinstvu.

Žene doprinose BDP-u Crne Gore sa oko 2,038 milijardi eura ili 44% BDP-a (2018.)

Institucije uglavnom ne vode po polu razvrstanu statistiku, i ne integrišu rodne aspekte u politike, iako su u zakonskoj obavezi.

Na najbolje plaćenim poslovima radi svega 30% žena.

Album